Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

1.

30.09.2017 Zakończenie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

2.

11.2017 Koncert uczniów średniozaawansowanych i zaawansowanych

3.

Wojewódzki Konkurs Fortepianowy

 

4. 

12.2017 Koncert uczniów początkujących

 

5.

01.2018 Egzamin półroczny oceniający postępy

 

6.

05.2018 Egzamin podsumowujący pracę w roku szkolnym

7.

06.2018 Koncert końcowy najlepszych uczniów 

8.

07.2018 - 08.2018 Kursy wakacyjne